Enrollment Certificate ( खाजगी नावनोंदणी प्रमाणपत्र ) download केल्यानंतर कार्यकालीन २४ तासानंतर आवेदन पत्र भरण्यात यावे याची विदयार्थ्याने नोंद घ्यावी .

अर्ज करण्याची मुदत संपलेली आहे. याची विध्यार्थ्यानी नोंद घ्यावी. इतर तपशीलासाठी विभागीय मंडळाशी संपर्क करावा.

Click Here To Download Enrollment Certificate