अर्ज क्रमांक १७ (२०२०-२१) ची सुरुवात मंडळाचा निकाल नंतर सुरुवात करण्यात येईल. इतर तपशीलासाठी विभागीय मंडळाशी संपर्क करावा.